Huisregels

7 april 2015

Huisregels Heko Opslag Almelo

 • Het is niet toegestaan om met een auto (deels) ons pand  binnen te rijden. Wij hebben ons pand zo ingericht dat lange looptijden uitgesloten zijn. 
 • Het is niet toegestaan om in ons pand te roken of open vuur te gebruiken. 
 • Het pand van Heko Opslag Almelo is alléén een opslag-faciliteit. 
 • De openingstijden van Heko Opslag Almelo zijn 7 dagen in de week van 06.00 tot 23.00 uur. Buiten deze tijden wordt het alarm automatisch ingeschakeld. Het is niet toegestaan om zich buiten deze openingstijden in het gebouw te begeven. 
 • Het is ten strengste verboden toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen,
  aan bederf onderhevige zaken of levende have in de boxen op te slaan of te laten verblijven. 
 • Het is niet toegestaan om goederen of zaken op te slaan die bij de Nederlandse wet verboden zijn. 
 • Bij opslag van machines en apparaten (zoals motorfietsen), dienen deze vrij te zijn van brandstof en/of olie. 
 • Uw elektronische toegangssleutel en uw unieke pincode zijn strikt persoonlijk, voorkom misbruik. 
 • Laat anderen niet met u ‘meeliften’ wanneer u het pand binnen gaat. 
 • Gebruik alleen het door Heko Opslag Almelo geleverde slot op de deur van uw opslag-ruimte. Het is niet toegestaan om een extra slot op uw box aan te brengen.
 •  Bij het niet (tijdig) voldoen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden, wordt uw box en de toegang tot ons pand geblokkeerd en worden extra kosten in rekening gebracht. 
 • Het afvoeren van vuil en afval uit ons pand is uw verantwoordelijkheid. Bij nalatigheid worden de kosten van deze verwijdering aan de huurder doorberekend, met een minimum van € 25,=. 
 • De ter beschikking gestelde transportmiddelen zijn alléén voor gebruik in ons pand. Laat de transportmiddelen niet achter in uw opslagbox of de gangpaden. Plaats deze terug op de daarvoor bestemde opstelplaats, zodat iedereen er gebruik van kan maken. 
 • Meld schade aan uw opslagruimte en andere onrechtmatigheden bij Heko Opslag Almelo via telefoonnummer 06-29578405 of per mail.
 • Uiterlijk 1 dag vóór het beëindigen van uw contract dient u uw opslagbox leeg, schoon en vrij van slot achter te laten. 
 • Zorg dat andere huurders geen last van u ondervinden: zet de motor van uw voertuig uit, voer uw afval af, geen huisdieren, geen geluidsoverlast. 
 • Bij overtreding van één of meerdere bepalingen van deze huisregels, de algemene voorwaarden of de huurovereenkomst, heeft Heko Opslag Almelo het recht om de huurovereenkomst op te zeggen en/of u de toegang tot het gebouw te ontzeggen.
Pagina delen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone